02-07-16: Thư Chúc Tết & Mời Tham Dự


Chủ Nhật, Đêm Giao Thừa Tết (Ngày 29-12-2015 DL)

10h00 Sáng: Chư Phật tử tề tựu & Cúng cơm chư Tổ

11h00 Sáng: Tụng Kinh Tất Niên & cúng Ngọ

7h00 Chiều: Văn nghệ mừng Xuân do các em GĐPT

* Xổ số may mắn Tất Niên

09h00 Tối: Văn nghệ karaoke mừng Xuân

11h00 Tối: Khóa lễ Hồng Danh Sám Hối

12h00 Tối: Đốt pháo & Múa Lân Chư Tăng Ni lì xì chúc Tết & phát lộc đầu Xuân

Thứ Hai, Mồng 1 Tết (Ngày 01-02-2016 DL)

10h00 Sáng: Chư Phật tử tề tựu

10h30 Sáng: Tụng kinh Bồ Tát Di Lặc Hạ Sanh

12h00 Chiều: Thọ trai

02h00 Chiều: Cúng thí thực cô hồn

07h00 Tối: Khai đàn Dược Sư & tuyên sớ Cầu An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *